Als nens els agraden les endevinalles i amí, també.
Escriure bones endevinalles, divertides i enginyoses, no és una tasca fàcil.
Si no tenen “aquella espurna” no arriben a captar l’interès del públic jove.
A les trobades amb infants, he pogut comprovar l’èxit d’acollida de Qui
soc? un llibre ple de personatges fantàstics tractats amb senzillesa i molt
bon humor . Dec haver trobat “l’espurna” a la que abans feia referència i
a la que – cal ser justos – ha contribuït de manera importantíssima les
il·lustracions del gran Gustavo Roldán.

Comments are closed.