Pocs dels meus llibres s’han traduït a altres idiomes. Alguns al castellà…
Alguns com L’univers a tocar. Ed. Boielau, al francès; Lletjos i lletges? Ed.
El cep i la nansa, al rus; Àgata Ed. Lapis, a l’italià…
Em va sorprendre gratament quan l’Associació Catalana d’Esperanto em
demanés poemes, relats i un conte ( Vermell taacat, d’aquí el terme
“marietes” del títol) per publicar un recull en català i esperanto.
Treballar en quest llibre ha estat una experiència molt gratificant i la més
internacional que en Manel Ariza, l’il·lustrador, i jo mateixa hàgim fet i
farem en la nostra vida. Tot un honor

Comments are closed.